SHARE Defense – SHARE Fondacija i Partneri za demokratske promene Srbija su pokrenuli inicijativu kojom su pozvali sve zainteresovane organizacije da potpišu pismo koje je danas upućeno Vladi Republike Srbije, odnosno Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Ministarstvu kulture i informisanja i Ministarstvu pravde i državne uprave i Ambasadoru Srbije u Ujedinjenim nacijama. Povod za inicijativu je glasanje o Nacrtu Rezolucije Generalne skupštine UN o pravu na privatnost u digitalnom dobu, koju su predložile Nemačka i Brazil.

Potpisnici/ce inicijative apelovali/e su na Republiku Srbiju da podrži usvajanje Rezolucije u njenoj trenutnoj formi. Tekst Nacrta rezolucije na srpskom jeziku možete pročitati na kraju ovog teksta.

Inicijativu su podržale mnoge organizacije civilnog društva iz cele Srbije, kao i novinarska i medijska udruženja (NUNS, UNS, NDNV, ANEM). Uskoro će biti postavljena platforma na kojoj će i pojedinci moći da daju svoju podršku zahtevu da se prekine sa masovnim nadgledanjem komunikacija i poštovanju digitalnih prava.

Cilj Rezolucije je da se posle 25 godina unaprede međunarodni standardi zaštite prava na privatnost. Masovno neovlašćeno nadgledanje elektronskih komunikacija u velikoj meri ugrožava ljudska prava, a naročito prava na privatnost i slobodu izražavanja. Potrebno je usvojiti novu Rezoluciju koja bi ukazala na probleme u vezi sa zaštitom naše privatnosti, posebno kada je reč o elektronskim komunikacijama i zaštiti podataka o ličnosti.

 

Potpisnici incijative:

SHARE Defense – SHARE Fondacija http://www.shareconference.net/sh

Partneri za demokratske promene Srbija http://www.partners-serbia.org/

BIRN http://birn.eu.com/en/page/home

Nezavisno društvo novinara Vojvodine www.ndnv.org

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) www.anem.org.rs

Udruženje novinara Srbije (UNS) www.uns.org.rs

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) www.nuns.rs

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM http://www.yucom.org.rs/

Beogradski centar za ljudska prava – Belgrade Centre for Human Rights www.bgcentar.org.rs

Inicijativa mladih za ljudska prava www.yihr.org/?

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima www.astra.rs

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS www.chris-network.org koju čine:

Odbor za ljudska prava Niš

Odbor za ljudska Negotin

Odbor za ljudska prava Valjevo

Građanski Forum Novi Pazar

Vojvođanski Centar za ljudska prava

Pravni skener www.pravniskener.org

Open Society Foundation, Serbia – Fondacija za otvoreno drustvo, Srbija http://www.fossserbia.org

Centar modernih veština www.cmv.org.rs

Zaječarska inicijativa www.zainicijativa.org

Rekonstrukcija Ženski fond www.rwfund.org

Pravno dokumentaciona kancelarija PRADOK www.pradok.org.rs

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika www.atszj.org.rs

Beogradski centar za bezbednosnu politiku www.bezbednost.org

Centar za razvojnu politiku i saradnju www.crps.org.rs

Smart kolektiv http://www.smartkolektiv.org/

Liceulice http://www.liceulice.org/

Ritual Fest http://ritualfest.com/

"Edukacioni centar" Leskovac http://www.nvo.org.rs/

Udruženje građana "Pirot E Publika" http://pirotepublika.wordpress.com/

Internet društvo Srbije http://www.isoc.rs/

Mozilla Srbija http://mozilla.rs