Internet društvo Srbije je danas potpisalo pismo kojim se pridružuje skupu nevladinih organizacija iz celog sveta koje zahtevaju da se pri Ujedinjenim Nacijama uspostavi Specijalni izvestilac za pravo na privatnost.

Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija se u martu sastaje u Ženevi i očekuje se da će se tokom tog sastanka uzeti u obzir osnivanje ove institucije.

Ukoliko se uspostavi, Specijalni izvestilac će pružiti neophodne smernice kada je reč o razvoju razumevanja sadržine i obima prava na privatnost, a takođe će pojačati monitoring država i kompanija i usmeravati ih ka poštovanju i zaštiti prava na privatnost u njihovim zakonima, politikama i praksama.

U pismu koju je pokrenula organizacija Privacy International, a koje će biti poslato tokom pomenutog sastanka, između ostalog se navodi i da bi Specijalni izvestilac dao suštinski doprinos razvoju koherentnog pristupa međusobnom odnosu privatnosti, slobode izražavanja i drugih ljudskih prava, kao i da bi to bio logičan korak Saveta za ljudska prava na ovom polju.