Zaista nas je naslov zbunio. U trenutku kada svi dodeljuju digitalne frekvencije u Srbiji je
situacija drugacija: opsirnije na sajtu Share-a: http://www.shareconference.net/en/defense/mislite-digitalno-delujte-analogno-slucaj-raspisivanja-javnog-konkursa-za-analogne