Pozivamo sve zainteresovane da podnesu komentare na tekst u vezi sa intelektualnom svojinom koji je Internet društvo spremilo za Evropsku komisiju.

Kao što znate, Evropska komisija je odlučila da se konsultuje sa svim zainteresovanim stranama i da ih ohrabri da se uključe u pisanje evropske legislative u vezi sa intelektualnom svojinom.

Ova legislativa će imati veliki uticaj na Internet, i zato je neophodno da Evropskoj komisiji bude obezbeđeno na uvid i gledište Internet društva.

U prilogu se nalazi poziv Evropske komisije, kao i odgovor koji je ISOC napisao. Molimo vas da, ukoliko imate bilo kakve komentare, pošaljete ih do 28. februara na adresu secretariat [at] isoc.rs.

Rok za predaju dokumenta EK je 5. mart.